Välkommen till KumBro

KumBro Utveckling är ett utvecklingsbolag som arbetar med hållbarhetsfrågor inom energi och teknisk försörjning. I dagsläget omfattar verksamheten i KumBro Utveckling projekt inom vindkraft, biogas samt teknisk försörjning av fibernät – det senare under namnet KumBro Stadsnät. Från januari till augusti 2017 har vi bidragit med:

0GWh
Producerad vindkraftel
0GWh
Producerad biogas
0ton
Minskade koldioxidutsläpp
0
Fiberanslutna anläggningar

Vi stärker Örebro och Kumla som attraktiva, hållbara kommuner

Vi ägs till 80 procent av Örebro kommun och till 20 procent av Kumla kommun. En grundsten i bolagets verksamhet är att söka samarbeten med andra aktörer i regionen, både inom privat och offentlig sektor.

 

VindkraftBiogasFiber

Läs mer om KumBro

KumBro Vind

Vindkraft har hög acceptans bland befolkningen och är ett modernt sätt att producera el som i jämförelse med andra energislag är skonsamt för miljön. En satsning på vindkraft ger stor klimatnytta, är ekonomiskt lönsamt, stärker dessutom kommunernas gröna varumärken och skapar nya gröna jobb.

Läs mer om KumBro Vind

Biogasbolaget

Biogasen bidrar inte till växthuseffekten och klimatförändringen, vilket gör biogas till det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan. Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen.

Läs mer om Biogasbolaget

Stadsnät

Vi äger och förvaltar det öppna bredbandsnätet i Örebro och Kumla. Det är ett operatörsoberoende fibernät som bäst kan liknas vid en 14 700 mil lång motorväg där olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt digitala utbud av TV, bredband och telefoni.

Läs mer om Stadsnät

Kontakt

 

Symbol_place
Orvar Bergmarks plats 2E, Örebro