KumBro-Vind_top

Självförsörjande på förnybar el år 2020

År 2020 ska Örebro och Kumla kommun vara självförsörjande på förnybar, egenägd el. Bildandet av KumBro Vind AB är ett viktigt steg för att nå dit. Syftet med bolaget är att utveckla och äga vindkraft, främst i vår egen region. Vindkraft har hög acceptans bland befolkningen. Den är ett modernt sätt att producera el som i jämförelse med andra energislag är skonsamt för miljön. En satsning på vindkraft ger stor klimatnytta, är ekonomiskt lönsamt, stärker dessutom kommunernas gröna varumärken och skapar nya gröna jobb.

Mål

KumBro Vind ska år 2020 äga vindkraftverk som producerar 120 GWh/år vilket motsvarar hushållsel för 24 000 hushåll. Det innebär att 16–19 vindkraftverk ska vara i drift fram till 2020, en investering på cirka 500 Mkr. Produktionen på 120 GWh/år innebär en minskad klimatbelastning med 48 960 ton CO2/år, vilket motsvarar den årliga klimatbelastningen från 15 065 normalbilar.

Vid årsskiftet 2015/2016 ägde bolaget fyra vindkraftverk som producerade 26 GWh/år. Frotorp (ett vindkraftverk) som är beläget i Hallsbergs kommun, samt Stjärnarp (tre vindkraftverk) som är beläget i Halmstads kommun. I början av 2016 övertogs och driftsattes ytterligare sex vindkraftverk: Ekeby (tre vindkraftverk), beläget i Kumla kommun, samt Ullavi (tre vindkraftverk), beläget i Hallsbergs kommun. Målet är att producera 96 GWh/år vid utgången av 2016.