KumBro-Vind_top

Styrelsen för KumBro Vind AB


Ledamöter valda av Örebro kommun

Per-Erik Andersson (S)
Malin Bjarnefors (MP)
Sara Dicksen (M )
Håkan Gransten (C)
Lars O Molin (KD)

Ledamöter valda av Kumla kommun

Annica Moberg (S)
Mats Hellgren (M)

Suppleanter valda av Örebro kommun

Inger Carlsson (S)
Mats Hammarlund (L)

Suppleanter valda av Kumla kommun

Jan Nilsson (MP)
Annica Sjöqvist (S)