KumBro-Vind_top

Vindpark Frotorp, Hallsbergs kommun

Fakta vindpark Frotorp

Installerad effekt 1,8 MW
Vindkraftverk Vestas V-90
Navhöjd 105 meter
Rotordiameter 90 meter
Svept yta 6 362 m²
Startvind 4 m/s
Stoppvind 25 m/s
Nominell vind 12 m/s
Driftstart Q4 2012
Beräknad årlig produktion 4,8 GWh

 

Här produceras ren energi som räcker till:

•  240 eluppvärmda villor (20 000 kWh/år) eller
•  960 lägenheter (5 000 kWh/år) eller
•  2 400 mindre lägenheter (2 000 kWh/år)

Frotorp vindpark reducerar koldioxidutsläppen med 1 958 ton/år. Det motsvarar utsläpp från ca 603 bensindrivna bilar.