KumBro-Vind_top

Vindpark Ryssbol, Hylte kommun

Fakta vindpark Ryssbol

Installerad effekt 13,2 MW
Vindkraftverk Vestas V-110
Navhöjd 95 meter
Rotordiameter 110 meter
Svept yta 9 503 m²
Startvind 3 m/s
Stoppvind 20 m/s
Nominell vind 12 m/s
Planerad driftstart Q4 2016
Beräknad årlig produktion 43,3 GWh

 

Här produceras ren energi som räcker till:

•  2 170 eluppvärmda villor (20 000 kWh/år) eller
•  8 680 lägenheter (5 000 kWh/år) eller
•  21 700 mindre lägenheter (2 000 kWh/år)

Ryssbol vindpark reducerar koldioxidutsläppen med 17 666 ton/år. Det motsvarar utsläpp från ca 5 440 bensindrivna bilar.