KumBro-Vind_top

Vindpark Stjärnarp, Halmstads kommun

Fakta vindpark Stjärnarp

Installerad effekt 5,4 MW
Vindkraftverk Vestas V-100
Navhöjd 95 meter
Rotordiameter 100 meter
Svept yta 7 850 m²
Startvind 4 m/s
Stoppvind 20 m/s
Nominell vind 12 m/s
Driftstart Q4 2014
Beräknad årlig produktion 16,3 GWh

 

Här produceras ren energi som räcker till:

•  815 eluppvärmda villor (20 000 kWh/år) eller
•  3 260 lägenheter (5 000 kWh/år) eller
•  8 150 mindre lägenheter (2 000 kWh/år)

Stjärnarp vindpark reducerar koldioxidutsläppen med 6 650 ton/år. Det motsvarar utsläpp från ca 2 050 bensindrivna bilar.