KumBro-Vind_top

Vindpark Ullavi, Hallsbergs kommun

Fakta vindpark Ullavi

Installerad effekt 5,4 MW
Vindkraftverk Vestas V-100
Navhöjd 95 meter
Rotordiameter 100 meter
Svept yta 7 850 m²
Startvind 4 m/s
Stoppvind 20 m/s
Nominell vind 12 m/s
Driftstart Q2 2016
Beräknad årlig produktion 15,8 GWh

 

Här produceras ren energi som räcker till:

•  790 eluppvärmda villor (20 000 kWh/år) eller
•  3 160 lägenheter (5 000 kWh/år) eller
•  7 900 mindre lägenheter (2 000 kWh/år)

Ullavi vindpark reducerar koldioxidutsläppen med ~ 6 450 ton/år. Det motsvarar utsläpp från ca 2 000 bensindrivna bilar.