KumBro-Vind_top

Våra pågående och framtida projekt.

Förutom befintliga, driftsatta vindparker jobbar vi kontinuerligt med utveckling av nya anläggningar i olika projekt. Här intill hittar du närmare information om våra pågående och framtida projekt.