KumBro-Vind_top

Projekt vindpark Gränö, Nybro kommun

KumBro Vind AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för tre stycken vindkraftverk i Nybro kommun. Området är beläget ca 7 km nordväst om Nybro intill väg 31. Området utpekat som lämpligt vindbruksområde i Nybro kommuns vindbruksplan. Vidare visar även förstudier på mycket goda vindförutsättningar och få motstående intressen.

Fakta vindpark Gränö

Installerad effekt 9,9 MW
Vindkraftverk Vestas V126
Navhöjd 137 meter
Rotordiameter 126 meter
Svept yta 12 469 m²
Startvind 3 m/s
Stoppvind 22,5 m/s
Nominell vind 12 m/s
Planerad driftstart Q2 2019
Beräknad årlig produktion 35,8 GWh

 

Här ska produceras ren energi som räcker till:

•  1 790 eluppvärmda villor (20 000 kWh/år) eller
•  7 160 lägenheter (5 000 kWh/år) eller
•  17 900 mindre lägenheter (2 000 kWh/år)

Gränö vindpark kommer att reducera koldioxidutsläppen med ~ 14 606 ton/år. Det motsvarar utsläpp från ca 4 494 bensindrivna bilar.

 

 

Nedan följer information om samråd för vindpark Gränö som pågår under perioden 11 februari – 16 mars.

 

Samrådsinformation

Som en del i arbetet inför en tillståndsprövning genomför nu KumBro Vind samråd med allmänheten om vindpark Gränö. Nedan följer tidsangivelser för samrådet, samrådsunderlag samt kontaktuppgifter till kontaktperson för vindkraftprojekt Gränö.

Samråd Tidsperiod
Samrådstid 11 februari – 16 mars
Utställning biblioteket i Nybro* 1 mars – 8 mars
Bemannad utställning** 8 mars kl. 15:00 – 19:00
Sista dag för inlämning av synpunkter*En utställning med kartunderlag, fotomontage och annan skriftlig information angående vindkraftsprojektet kommer vara tillgängligt på biblioteket i Nybro.**Utställningen kommer vara bemannad med representanter från KumBro den 8 mars från kl. 15:00 fram till och med 19:00. Syftet är att kunna träffas för att föra en dialog samt besvara eventuella frågor. 16 mars

 

Nedan finns bibliotekets ordinarie öppettider:

Bibliotekets öppettider Tid
Måndag 10-19
Tisdag 10-19
Onsdag 10-19
Torsdag 10-17
Fredag 10-17
Lördag 10-14

 

Informationsmaterial avseende vindpark Gränö publiceras löpande under projektets gång. Nedan återfinns de dokument som utgör samrådsunderlag.

 

Samrådshandling Vindkraftpark Gränö

Bilaga skugga

Bilaga ljud

Bilaga Fotomontage

 

Vid frågor eller synpunkter kring vindkraftprojekt Gränö under samrådet, vänligen kontakta:

Martin Pettersen Tel: 0707 560 910 Email: martin.pettersen@mpirowindpower.se