KumBro-Vind_top

Projekt vindpark Törsjö, Örebro kommun

Anmälan enligt miljöbalken och bygglovsansökan är gjord. Beslut väntas innan midsommar.

Fakta vindpark Törsjö

Installerad effekt 6 MW
Vindkraftverk Senvion MM100-HH100
Navhöjd 100 meter
Rotordiameter 100 meter
Svept yta 7 854 m²
Startvind 3 m/s
Stoppvind 22 m/s
Nominell vind 11 m/s
Planerad driftstart Q3 2018
Beräknad årlig produktion 15,8 GWh

Här ska produceras ren energi som räcker till:

•  790 eluppvärmda villor (20 000 kWh/år) eller
•  3 160 lägenheter (5 000 kWh/år) eller
•  7 900 mindre lägenheter (2 000 kWh/år)

Törsjö vindpark kommer att reducera koldioxidutsläppen med 6 450 ton/år. Det motsvarar utsläpp från ca 2 000 bensindrivna bilar.

TORSO
Karta Törsjö