KumBro

Styrelsen för KumBro Utveckling AB


Ledamöter valda av Örebro kommun

Roger Andersson (S)
Håkan Gransten (C)
Anders Fensby (M)
Helena Bosved (MP)

Ledamöter valda av Kumla kommun

Katarina Hansson (S)
Thomas Wuolo (M)
Elisabeth Berglund (V)

Suppleanter valda av Örebro kommun

Fisun Yavas (S)
Anders Hagström (KD)
Lars Elamson (M)

Suppleanter valda av Kumla kommun

Andreas Brorson (S)