Vi bygger det lokala fibernätet

Vi rullar ut ett snabbt, fiberoptiskt öppet stadsnät och ansluter fastigheter som vill ha en framtidssäker uppkoppling till det digitala samhället.

Ett öppet nät innebär att du som kund har flera tjänsteleverantörer att välja på. Det råder fri konkurrens på lika villkor som gynnar dig, priserna pressas samtidigt som produktutvecklingen är kontinuerlig. Du som kund har möjlighet att välja tjänst och tjänsteleverantör efter eget behov, det tycker vi är viktigt.

Fibernät ger möjligheter

Fibernätet innebär stor valfrihet och enorma möjligheter för användarna. I dagsläget finns cirka 37 000 anslutna hushåll i Örebro och Kumla kommuner.

Det nationella målet är att år 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till fibernät. I dagsläget är tillgången till fibernätet 77 procent i Örebro kommun och 52 procent i Kumla kommun.  Utbyggnaden pågår för fullt på landsbygden och planer finns för fortsatt utbyggnad i centralorterna.

Styrelsen för KumBro Stadsnät AB

Ledamöter valda av Örebro kommun

Eva Jonsson (S)
Hossein Azeri (M)
Lars Gustafsson (L)
Christina Håkansson (KD)
Helena Netz (C)

Ledamöter valda av Kumla kommun

Jens Björkander (M)
Thomas Andersson (S

Suppleanter valda av Örebro kommun

Bulent Oktay (S)
Jesper Räftegård (MP)

Suppleanter valda av Kumla kommun

Annica Moberg (S)
Ida Särnholm (L)

Kontakta oss

Peter Lilja

Peter Lilja

VD
KumBro Vind AB

Telefon: 019-673 22 61
peter.lilja@kumbro.se

Niklas-Stefansson

Niklas Stefansson

Stadsnätschef i Örebro och Kumla

Telefon: 019-673 22 64
niklas.stefansson@stadsnat.se

Eva-Strignert

Eva Strignert

Ekonomiansvarig
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-761 22 31
eva.strignert@kumbro.se

KumBro Stadsnät AB
Organisationsnummer: 556611-7619
Styrelsens säte: Örebro

Besöksadress: Orvar Bergmarks plats 2E
Postadress: Box 33 520, 701 35 Örebro
Telefon vxl: 019-673 22 60