KumBro Stadsnät kan erbjuda en rad lösningar inom sensornät och IoT. Våra lösningar kan göra samhället mer sammanlänkat, resurseffektivt och i förlängningen hållbarare. Genom att veta mer kan vi använda resurser effektivt precis när det behövs.  Internet of Things ger liv åt tingen  Vår omgivning är full av saker vi tar för givna. Vi förväntar oss att de finns där vi förväntar oss och fungerar som de ska. Ändå lägger vi…

Läs mer