Bild på kablar i en nätverksswitch

Fyra stadsnät har tillsammans bildat bolaget Nodena som blir ett regionalt säljbolag för bredbandstjänster. Delägarna, som var och en äger en fjärdedel av bolaget, är Utsikt Bredband, Kumbro Stadsnät, Mittnät och Fibra. Nodenas affärsmodell är att sälja de fibertjänster, såsom kapacitet och svartfiber, som finns i respektive delägares nät. Vd för det nya bolaget är…

Läs mer