Biogas är närproducerad energi!

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen som finns. Biogasanläggningen i Karlskoga ger stora fördelar för att öka användningen av biogas i regionen. Örebro och Kumla kommuner samarbetar med Karlskoga kommun, som driver anläggningen via bolaget Karlskoga Energi & Miljö AB.

Läs mer om Biogasbolaget i Mellansverige AB här!

Ökad användning kräver fler tankstationer

Biogas används allt mer i Sverige de senaste åren och tillväxten förväntas öka. Behovet av biogas för fordonsdrift är stort i regionen och det behövs byggas ut både för produktion och tankstationer. Idag finns det totalt fyra mackar för personbilar i Örebro – tre publika och en kommunal – samt en publik mack i Kumla. 

Biogasanläggningen

Anläggningen i Mosserud i utkanten av Karlskoga är en samrötningsanläggning där matavfall, energigrödor och naturgödsel används som råvaror för produktion av biogas. Anläggningens kapacitet är 48 GWh biogas/år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. Restprodukten biogödsel är godkänd för ekologisk odling och återförs till odlingsmarkerna.

Styrelse

Ordförande

Dan-Åke Widenberg

Vice Ordförande

Katarina Hansson

Suppleanter

Per-Erik Andersson
Thorbjörn Pettersson

Ledamöter

Daniel Granqvist
Anders Ohlsson
Peter Lilja
Bo Åkerling

VD

Sebastian Cabander

Kontakta oss

Sebastian Cabander

Sebastian Cabander

VD
Biogasbolaget i Mellansverige AB

Telefon: 0586-750 102
sebastian.cabander@karlskogaenergi.se

Biogasbolaget i Mellansverige AB
Organisationsnummer: 556819-1141

Postadress: Box 42, 691 21, Karlskoga
Telefon vxl: 019-673 22 60