Samarbete ger god tillgång till miljövänligt drivmedel

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen som finns. Biogasanläggningen i Karlskoga ger stora fördelar för att öka användningen av biogas i regionen. Örebro och Kumla kommuner samarbetar med Karlskoga kommun, som driver anläggningen via bolaget Karlskoga Energi & Miljö AB.

Följ Biogasbolaget på Facebook här!

Ökad användning kräver fler tankstationer

Biogas används allt mer i Sverige de senaste åren och tillväxten förväntas öka. Behovet av biogas för fordonsdrift är stort i regionen och det behövs byggas ut både för produktion och tankstationer. Idag finns det totalt fyra mackar för personbilar i Örebro – tre publika och en kommunal – samt en publik mack i Kumla. 

Biogasanläggningen

Anläggningen i Mosserud i utkanten av Karlskoga är en samrötningsanläggning där matavfall, energigrödor och naturgödsel används som råvaror för produktion av biogas. Anläggningens kapacitet är 48 GWh biogas/år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. Restprodukten biogödsel är godkänd för ekologisk odling och återförs till odlingsmarkerna.

Styrelse

Ordförande

Lars Johansson

Vice Ordförande

Pia Renman

Suppleanter

Roger Andersson
Leif Lundell

Ledamöter

Peter Lilja
Andreas Getzman
Dan-Åke Moberg
Dan-Åke Widenberg

VD

Sebastian Cabander

Kontakta oss

Sebastian_Cabander

Sebastian Cabander

VD
Biogasbolaget i Mellansverige AB

Telefon: 0586-750 102
sebastian.cabander@karlskogaenergi.se

Magnus-Östlund

Magnus Östlund

Verksamhetschef
Biogasbolaget i Mellansverige AB

Telefon: 073-037 13 68
magnus.ostlund@karlskogaenergi.se

Biogasbolaget i Mellansverige AB
Organisationsnummer: 556819-1141

Postadress: Box 42, 691 21, Karlskoga
Telefon vxl: 019-673 22 60