Vad har dessa fyra foton gemensamt? 

 

 

Förutom att allihopa är fartfyllda foton är de också exempel på verksamheter som använder 100 % förnybar vindkraftsel från KumBro Vind. Tack vare våra ägarkommuners, Örebro och Kumla, satsning på att vara klimatsmarta kommuner bildades vårt bolag i början av 2013. I klimatplanen fanns tydliga mål för förnybar energi: år 2018 skulle kommunkoncernen i Örebro och Kumla vara självförsörjande på förnybar el. Det innebar då en årlig produktion om 120 GWh.

Idag är vi självförsörjande och KumBro Vind bidrar till Örebro och Kumlas position som gröna kommuner. Glanshammars hembygdsförening, Västhuset och Stadshuset i Kumla samt den så kallade Likkistan på Stortorget i Örebro är bara några exempel på platser i kommunerna som är hållbara, klimatsmarta och framtidstänkande i sin elanvändning. 

Fotona är delar av KumBro Vinds samarbete med Johannes Nenne Larsson på fotostudion Ateljé Änggatan.