Hoppa över till innehåll

GENOM HELA LIVET

Nu samlar vi Kumbros alla helägda bolag under den gröna färgen. Samtidigt vill vi passa på att berätta om hur våra verksamheter är med och påverkar människor i vardagen, genom livets olika skeenden.

Vi samlar Kumbro under grön färg

Bytet av färg kommer ej påverka verksamheternas inriktning. Kumbro Stadsnät kommer jobba på med sin verksamhet, Kumbro Vind kommer jobba vidare med sina delar och Kumbro Utveckling kommer fortsätta som tidigare.

Nya publika laddplatser i Kumla

Kumla kommun och Kumbro satsar på nya publika laddplatser på flera platser runt om i Kumla kommun. En insats som kommer gynna både kommunens invånare och turister som besöker staden. Initialt handlar det om 10 laddplatser, men det kommer tillkomma ytterligare platser under året. Investeringen blev möjlig tack vare medel från Klimatklivet.

Ett uppkopplat hem genom hela livet

Kumbro Stadsnät är det kommunala fibernätet i Örebro och Kumla. Vi har kopplat upp fastigheter till fibernätet sedan 2001 och är en pålitlig leverantör av framtidssäkra kommunikationslösningar.

Förnybar energi genom hela livet

Kumbro Vind har totalt 16 vindkraftverk. Energin som produceras går till att elektrifiera Örebro kommuns och Kumla kommuns verksamheter som bland annat innefattar skolor, förskolor och äldreboenden.

Matrester blir till biogas

Genom att fortsätta att sortera dina matrester är du med och bidrar till att det skapas mer biogas. På så sätt kan bussarna i lokaltrafiken fortsätta att rulla på vägarna med ett förnybart bränsle i tanken. Kumbro deläger biogasbolaget i Mellansverige AB som tillhandahåller biogasen till Länstrafikens bussar i Örebro och Kumla.