Tack vare satsningarna på vindkraft hos KumBro Vind sparade Örebro och Kumla kommun över 11 miljoner kronor förra året.

Ekeby vindpark, mellan Örebro och Kumla, producerar energi som räcker till att värma upp nästan 800 villor varje år.

Örebro och Kumla kommuns gemensamma vindkraftsbolag KumBro Vind AB har under 2018 kunnat spara kommunerna 11,4 miljoner kronor i elkostnader jämfört med elpriserna på den nordiska elbörsen Nordpool. Genom att producera el till ett fast pris håller KumBro nere kostnaderna och ägarna försäkrar sig mot prisökningar på elmarknaden. Att KumBro Vind totalt ökar mängden el från vindkraft i nätet är dessutom en förutsättning för att kommunerna ska nå sina hållbarhetsmål. Under 2018 levererade KumBro Vind 91,6 GWh grön el. Detta har minskat utsläppen med 32 700 ton co2.

Det är viktigt att se KumBro Vind som en del av en helhet. Vi ägs av kommunmedborgarna och vårt mål är att skapa nytta för dem. En egen energiproduktion från vind håller nere kostnaderna och bidrar till minskade klimatutsläpp säger Peter Lilja, VD för KumBro-koncernen.

Att producera egen vindkraft är en del i Örebro kommuns strävan att vara en ekologiskt hållbar kommun.

Investeringar i hållbar energi gör att vi nu har möjlighet att lägga mer pengar på kommunens kärnverksamheter. Vi arbetar målmedvetet både för att värna om miljön och utveckla välfärden, säger kommunstyrelsens ordförande i Örebro Kenneth Nilsson (S).

I Kumla kommun framhåller man värdet av att använda egenproducerad el för att nå kommunens miljömål.

År 2020 ska Kumla kommun vara självförsörjande på förnybar el. KumBro Vind är en förutsättning för att vi ska nå det målet och i grunden handlar det om att vi tar ett ansvar för att lämna en mer klimatsmart värld till våra barn och barnbarn, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun.

KumBro Vind AB äger 16 vindkraftverk i olika vindparker runt om i landet, varav tre av dem står i Ekeby i Kumla kommun. Bolaget är en del av KumBro-koncernen som ägs till 80% av Örebro kommun och 20% av Kumla kommun. Koncernen arbetar med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning. Moderbolaget KumBro Utveckling AB omfattar i dagsläget projekt inom vindkraft och teknisk försörjning av fibernät. Bolaget äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga kommun.

Läs mer om vår vindkraftsverksamhet här.