PODD. I andra avsnittet av KumBros podcast Hållbara städer möter vi Power Circles vd Olle Johansson. Power Circle är en organisation som samlar företag i energibranschen som har intresse för el. Vi frågar Olle vad han tror om miljömålen i Parisavtalet, där vi bland annat ska minska våra koldioxidutsläpp med 70% till år 2030. Vi pratar också om fordonsbranschen i förändring och framtidens bränsle.

Vad är Parisavtalet?

“I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Alla länder ska ha en klimatplan med mål de själva bestämmer. Planerna kommer skilja sig åt mellan rika och fattiga länder, särskilt i början. På sikt ska de bli mer lika. Länder ska främst minska sina utsläpp på hemmaplan och de kan också uppfylla sina åtaganden genom att finansiera klimatprojekt i fattigare länder. Tillvägagångssättet kallas flexibla mekanismer.” (Regeringen)

Fem minuter om hållbarhet, lyssna här nedanför!

Läs gärna mer om Parisavtalet och om Power Circle