Mer än hälften av de svenska hushållen säger att de är uppkopplade till internet via fiber. Det konstaterar IIS i sin årliga rapport Svenskarna och internet, som släpptes för några veckor sedan. Det vanligaste sättet att använda internet är dock via mobiltelefonen.

“Mer än 8 av 10 (85 %) av befolkningen använder internet i mobilen. I åldrarna upp till 55 år är det mer än 93 procent som använder internet i mobilen, men sedan sjunker användningen kraftigt med stigande ålder. 84 procent i åldern 56–65 år använder internet i mobilen, Drygt 7 av 10 (71 %) av 65–76-åringarna och nära var tredje (30 %) av de över 76 år använder internet i mobilen”, skriver IIS i rapporten.

Läs hela rapporten för att snappa upp de viktigaste digitala trenderna och förstå hur vi använder internet idag. Kolla också in Stadsnäts youtubefilm för att se hur vi jobbar med fiber lokalt i Örebro och Kumla.