Visste du att det blåser som mest när vi behöver det som bäst? Vindkraften producerar nämligen som mest under det vindrikare vinterhalvåret när behovet av el är som störst (källa). Men året om, i alla väder, producerar vindkraftverken energi som vi sedan försörjer våra ägarkommuner Örebro och Kumla med. Vårt mål är att matcha kommunernas årliga förbrukning, 96 GWh. Här är fyra foton, ett från varje årstid, från vår vindpark i Ekeby.

Foton: Johannes Nenne Larsson