biogasbolaget-top2

Samarbete ger god tillgång till miljövänligt drivmedel

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen och den nya biogasanläggningen i Karlskoga innebär stora fördelar för att öka användningen av biogas i regionen. Örebro och Kumla kommun har inlett ett samarbete med Karlskoga kommun, som driver anläggningen via det kommunala bolaget Karlskoga Energi & Miljö AB. Syftet med Biogasbolaget är att säkra tillgången av biogas i regionen samt att öka användningen. I och med samarbetet mellan kommunerna, samt den nya anläggningen i Karlskoga, är förutsättningarna mycket goda.

Ökad användning kräver fler tankstationer

Användningen av biogas i Sverige har ökat starkt de senaste åren och tillväxten förväntas öka. Behovet av biogas för fordonsdrift är stort i regionen och det behövs utbyggnad av både produktion och tankstationer. Idag finns det totalt fyra mackar för personbilar i Örebro – tre publika och en kommunal – samt en publik mack i Kumla. För att möta efterfrågan behöver det byggas ytterligare två publika tankstationer i Örebro och i Kumla. I Karlskoga finns sedan tidigare en publik mack.

Biogasanläggningen

Anläggningen i Mosserud i utkanten av Karlskoga är en samrötningsanläggning där matavfall, energigrödor och naturgödsel används som råvaror för produktion av biogas. Anläggningens kapacitet är 48 GWh biogas/år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. Restprodukten biogödsel är godkänd för ekologisk odling och återförs till odlingsmarkerna.

Läs mer om Biogasbolaget här