Hoppa över till innehåll

Om Kumbro-koncernen

Kumbrokoncernen omfattar flera bolag med den gemensamma affärsidén att arbeta med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning. Vi vill tillsammans med Örebroarna och Kumlaborna vara med och driva lokal hållbar utveckling, som skapar väsentlig klimat- och samhällsnytta.

Vår vision är att vara den gemensamma plattformen för en hållbar utveckling av Örebro kommun och Kumla kommun.

Kumbro är en bolagskoncern ägd till 80 procent av Örebro kommun och till 20 procent av Kumla kommun. Moderbolaget Kumbro Utveckling AB tillsammans med dotterbolagen Kumbro Vind AB och Kumbro Stadsnät AB omfattar i dagsläget projekt inom vindkraft och teknisk försörjning av fibernät. Kumbro Utveckling AB äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga Energi & Miljö. Våra verksamheter är starkt kopplade till ägarnas hållbarhetsmål.

Vi har ett tydligt uppdrag: att framtidssäkra Örebro och Kumla.

Det har vi gjort sedan starten 2013 och det kommer vi att fortsätta med. Vi gör det eftersom vi vet att de som lever och bor här får en bättre morgondag. Vi vet också vet att det gör skillnad redan här och nu.

Tillsammans är vi en koncern som inom våra verksamhetsområden tar oss an några av samhällets stora framtidsutmaningar. Det handlar om digitalisering, teknisk försörjning och energi. Alla lika viktiga delar för att skapa de hållbara och samhällsnyttiga lösningar som vi ser krävs för att framtidssäkra Örebro och Kumla.

Arbetet att framtidssäkra ständigt kräver att vi är på tå, kunniga och öppna för samarbete. Ur den inställningen kommer nya lösningar som vi igår inte trodde var möjliga eller visste fanns. Lösningar som idag och imorgon gör all skillnad. Det är det här som gör vår tillvaro så spännande.

Det gör kanske också att vi sticker ut ibland för att få till den där förändringen. För det är det som krävs för att lyckas med vårt uppdrag: att framtidssäkra Örebro och Kumla.

Vi är Kumbro.

Kumbros styrelse

Kumbro Utvecklings styrelse är densamma i Kumbro Stadsnät AB och Kumbro Vind AB. Biogasbolaget i Mellansverige AB har en separat styrelse.

Ledamöter valda av Örebro Kommun

Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), ordförande
Per Lilja (S)
Eva Jonsson (S)
Axel Roos (M)
Joakim Sjögren (SD)
Georg Barsom (KD)

Parivash Ranjbar  (S), suppleant
Hossein Azeri (M), suppleant
Leif Krüger (L), suppleant

Ledamöter valda av Kumla Kommun

Veronica Ulfgren, vice ordförande (S)
Thomas Vuolo (M)
Per Holm (KD)

Thomas Andersson (S), suppleant
Andreas Brorson (S), suppleant

Styrelsens säte: Örebro

Kumbro Utveckling AB

Kumbro Utveckling ägs till 80 procent av Örebro kommun och till 20 procent av Kumla kommun. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor inom energi och teknisk försörjning. Syftet är att vara en katalysator för hållbar utveckling i Örebroregionen genom att arbeta med framtidsfrågor i samhället på ett modernt och affärsdrivet sätt.

En grundsten i bolagets verksamhet är att söka samarbeten med andra aktörer i regionen, både inom privat och offentlig sektor. I dagsläget omfattar verksamheten i Kumbro Utveckling projekt inom vindkraft, biogas samt teknisk försörjning av fibernät – som du kan läsa mer om på respektive undersida.

Organisationsnummer: 556914-8223
Verkställande direktör: Peter Lilja

Läs mer om våra utvecklingsprojekt

Kumbro Vind AB

Kumbro Vind AB´s verksamhet omfattar idag 16 vindkraftverk i Kumla, Hallbergs, Hylte och Halmstads kommun. Syftet med bolaget är att förse Kumla och Örebro kommuns verksamheter med förnybar el. Kumbro Vinds vindparker producerar 96 GWh under ett normalår, vilket motsvarar en reduktion om 38 400 ton CO2-utsläpp per år. Därigenom är kommunerna självförsörjande på grön el.

Organisationsnummer: 556914-8249
Verkställande direktör: Peter Lilja

Läs mer om vår vindkraftsverksamhet

Kumbro Stadsnät AB

Kumbro Stadsnät är det kommunala fibernätet i Örebro och Kumla. Vi har kopplat upp fastigheter i tätort och på landsbygd till fibernätet sedan 2001 och är en pålitlig leverantör av framtidssäkra kommunikationslösningar. Bolaget tillhandahåller ett öppet nät där kunden själv väljer tjänsteleverantör. Kumbro Stadsnät erbjuder också ett flertal lösningar för företag och operatörer.

Organisationsnummer: 556611-7619
Verkställande direktör: Peter Lilja

Läs mer om Kumbro Stadsnäts verksamhet

Biogasbolaget i Mellansverige AB

Biogasbolaget i Mellansverige ägs till 40 % av Örebro kommun genom Kumbro utveckling AB, övriga delägare är Karlskoga kommun genom Karlskoga Energi & Miljö AB och Kumla kommun genom Kumbro Utveckling AB. I Mosserud utanför Karlskoga ligger Biogasbolaget i Mellansverige AB’s biogasanläggning. Den har en kapacitet på 48 GWh fordonsgas per år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. I produktionen används matavfall, gödsel, vallgräs och restprodukter från livsmedelsindustrin som råvara.

Största kund är Svealandstrafiken som kör stads- och länsbussarna i Örebro län med fordonsgas från Biogasbolaget. Bolaget levererar också gas till publika tankstationer och industrier som använder biogas i sin produktion.

Organisationsnummer: 556819-1141
Verkställande direktör: Sebastian Cabander

Läs mer om biogas