Hoppa över till innehåll

Förnybar el från egna vindkraftverk

Örebro och Kumla kommuns verksamheter är självförsörjande på förnybar, egenägd el genom Kumbro Vind AB. Våra vindkraftverk förser skolor, äldreboenden, gatlampor, reningsverk och annat i din vardag med förnybar energi.

Vindkraft är ett modernt sätt att producera el, som i jämförelse med andra energislag är skonsamt för miljön. Att satsa på vindkraft ger stor klimatnytta, stärker kommunernas klimatsmarta varumärken och skapar nya gröna jobb. Vi skapar 96 GWh förnybar el per år.

Våra vindparker

Vi äger 16 vindkraftverk som vid normalår producerar 96 GWh/år. Våra vindkraftverk är placerade i Kumla, Hallsberg, Hylte och Halmstads kommun.

Ekeby vindpark

Ekeby vindpark, mellan Örebro och Kumla, producerar energi som räcker till att värma upp nästan 800 villor varje år.

Ullavi vindpark

Ullavi vindpark ligger i Hallsbergs kommun. Parken har en total installerad effekt på 5,4 MW och producerar 15,8 GWh per år.

Frotorp vindpark

Kumbro Vind är delägare i Frotorp vindpark i Vretstorp, där vi äger ett av tre verk.

Stjärnarp vindpark

Stjärnarp vindpark utanför Halmstad minskar Co2-utsläpp som motsvarar 2000 bensindrivna bilar – varje år!

Ryssbol vindpark

Ryssbol vindpark i Hylte kommun är vår största vindpark, med sex verk med en total installerad effekt på 43,3 GWh/år.

Kontakt

Välkommen att kontakta vår Elsupport för befintliga kunder om du har frågor rörande flytt av elabonnemang eller andra frågor rörande Kumbro Vind.

elsupport@kumbro.se
Telefon: 019-7612250