Vi bygger det lokala fibernätet

Vi rullar ut ett snabbt, fiberoptiskt öppet stadsnät och ansluter fastigheter som vill ha en framtidssäker uppkoppling till det digitala samhället.

Ett öppet nät innebär att du som kund har flera tjänsteleverantörer att välja på. Det råder fri konkurrens på lika villkor som gynnar dig, priserna pressas samtidigt som produktutvecklingen är kontinuerlig. Du som kund har möjlighet att välja tjänst och tjänsteleverantör efter eget behov, det tycker vi är viktigt.

Fibernät ger möjligheter

Fibernätet innebär stor valfrihet och enorma möjligheter för användarna. I dagsläget finns cirka 38 000 anslutna hushåll i Örebro och Kumla kommuner.

Det nationella målet är att år 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till fibernät. I dagsläget är tillgången till fibernätet 77 procent i Örebro kommun och 52 procent i Kumla kommun.  Utbyggnaden pågår för fullt på landsbygden och planer finns för fortsatt utbyggnad i centralorterna.

Styrelsen för KumBro Stadsnät AB

Ledamöter valda av Örebro kommun

Per-Erik Andersson, ordförande (S)
Daniel Granqvist (M)
Eva Jonsson (S)
Jan Rohlén (C)
Lars Elamson (M)
Ricard Öjebrandt (KD

Ledamöter valda av Kumla kommun

Thomas Andersson, vice ordförande (S)
Thomas Vuolo (M)
Frank Tholfsson (C)

Suppleanter valda av Örebro kommun

Helena Netz (C)
Lars Lennart Gustafsson (L)
Jennan Hannah (S)

Suppleanter valda av Kumla kommun

Andreas Brorson (S)
Mats Gunnarsson (MP)

Kontakta oss

Peter Lilja

Peter Lilja

VD
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-673 22 61
peter.lilja@kumbro.se

Sofia Thorell

Sofia Thorell

Försäljning och marknad
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-673 22 67
sofia.thorell@kumbro.se

Samuel Huononen

Samuel Huononen

Nätplanerare
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-761 22 59
samuel.huononen@kumbro.se

_Z6A1029

Rasmus Thorsén

Projektledare
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-673 22 63
rasmus.thorsen@kumbro.se

_Z6A5760_1

Anders Westman

Nätaffärsutvecklare
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-673 22 68
anders.westman@kumbro.se

Lycke_David_Telenor_Sverige_AB

David Lycke

Försäljningsansvarig BRF,
Open Universe

Telefon: 073-381 90 63
david.lycke@telenor.se

_Z6A6843

Anna Karlberg

Verksamhetschef
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-673 22 64
anna.karlberg@kumbro.se

Anna Johansson

Anna Johansson

Ekonomichef
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-761 22 31
anna.johansson@kumbro.se

Amanda Lagerquist

Amanda Lagerquist

Ekonomiassistent
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-761 22 35
amanda.lagerquist@kumbro.se

Lars Kihlberg kopia

Lars Kihlberg

Pensionär, frågor hänvisas till Rasmus Thorsén
(Grattis Lasse!)

Richard_Malmgren_1

Richard Malmgren

Nätplanerare
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-761 22 32 
richard.malmgren@kumbro.se

HenrikÅnger

Henrik Ånger

Projektledare
KumBro Stadsnät AB

Telefon: 019-761 22 57
henrik.anger@kumbro.se

KumBro Stadsnät AB
Organisationsnummer: 556611-7619
Styrelsens säte: Örebro

Besöksadress: Orvar Bergmarks plats 5
Postadress: Box 33 550, 701 35 Örebro
Telefon vxl: 019-673 22 60