Hoppa över till innehåll

Biogas – lokalproducerat fordonsbränsle

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs av Kumbro Utveckling och Karlskoga Energi och Miljö. Vi tillverkar fordonsgas och biogödsel i en cirkulär process med klimatnytta i varje steg.

Vår största kund är Svealandstrafiken som kör stads- och länsbussarna i Örebro län med fordonsgas från Biogasbolaget i Mellansverige AB. Vi levererar också gas till publika tankstationer och industrier som använder biogas i sin produktion.

Vår anläggning

I Mosserud utanför Karlskoga ligger Biogasbolaget i Mellansverige AB’s biogasanläggning. Den har en kapacitet på 48 GWh fordonsgas per år vilket motsvarar fem miljoner liter bensin. I produktionen används matavfall, gödsel, vallgräs och restprodukter från livsmedelsindustrin som råvara.

Läs mer om hur det går till i biogasanläggningen här.

Biogas är närproducerad energi!

Klimatsmart avfallshantering

Biogasbolagets anläggning tar emot matavfall från tolv kommuner i Örebro och Värmlands län. Metangas, som avges när organiskt material bryts ned, är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid. När den förbränns omvandlas den till koldioxid istället vilket är bättre för klimatet. När vi tar hand om till exempel ditt matavfall och gör bränsle av det, tar vi metan som annars läckt ut i atmosfären och utvinner energi ur den.

Hållbar matproduktion

Det som är kvar när vi gjort biogas passar utmärkt som gödsel på åkrarna. Då vi inte använder avloppsslam och har en noggrann kontroll på vad som kommer in i processen är vårt biogödsel KRAV-märkt. Därför används det i ekologiskt jordbruk där det ersätter konstgödsel.

Världens bästa bränsle

Biogas är ett utmärkt fordonsbränsle. Det kräver inget större teknikskifte men ger samtidigt väldigt låga utsläpp. När det används av bussar, sopbilar och andra fordon som måste röra sig i gaturummet bidrar det till bättre luftmiljö. Lätta fordon tillåts i miljözon klass 3 och omfattas av bonus malus.

Antalet publika tankstationer för gas ökar hela tiden, idag finns totalt fyra i Örebro, en i Kumla och två i Karlskoga. Tankar du på någon av Biogasbilagets mackar kör du dessutom på lokalproducerat bränsle!