KumBro Utveckling AB

KumBro stärker Örebro och Kumla som attraktiva och hållbara kommuner

KumBro Utveckling ägs till 80 procent av Örebro kommun och till 20 procent av Kumla kommun. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor inom energi och teknisk försörjning. Syftet är att vara en katalysator för hållbar utveckling i Örebroregionen genom att arbeta med framtidsfrågor i samhället på ett modernt och affärsdrivet sätt.

En grundsten i bolagets verksamhet är att söka samarbeten med andra aktörer i regionen, både inom privat och offentlig sektor.I dagsläget omfattar verksamheten i KumBro Utveckling projekt inom vindkraft, biogas samt teknisk försörjning av fibernät – som du kan läsa mer om på respektive undersida.

Bakgrund

Örebro och Kumla kommun har länge arbetat tillsammans inom olika verksamhetsområden. Båda kommunerna visar en stark tillväxt och har bildat ett gemensamt utvecklingsbolag för att göra insatserna inom hållbarhetsfrågor mer effektiva. 

KumBro Utveckling kommer att förbättra förutsättningarna för att göra investeringar inom både privat och offentlig sektor mer lönsamma. Detta tack vare att vi satsar brett på att producera förnybar energi och framtidssäker, teknisk försörjning. Tillsammans ska vi minska miljöpåverkan och skapa fler arbetstillfällen.

Styrelse

Ledamöter valda av Örebro kommun

Per-Erik Andersson, ordförande (S)
Daniel Granqvist (M)
Eva Jonsson (S)
Jan Rohlén (C)
Lars Elamson (M)
Ricard Öjebrandt (KD)

Ledamöter valda av Kumla kommun

Thomas Andersson, vice ordförande (S)
Thomas Vuolo (M)
Frank Tholfsson (C)

Suppleanter valda av Örebro kommun

Helena Netz (C)
Lars Lennart Gustafsson (L)
Jennan Hannah (S)

Suppleanter valda av Kumla kommun

Andreas Brorson (S)
Mats Gunnarsson (MP)

Peter Lilja

Peter Lilja

VD
KumBro Utveckling AB

Telefon: 019-673 22 61
peter.lilja@kumbro.se

Pontus Olofsson

Pontus Olofsson

Kommunikatör/
ledningskoordinator
KumBro Utveckling AB

Telefon: 019-673 22 69
pontus.olofsson@kumbro.se

Porträttbild: Linda Kanto

Linda Kanto

tf. administrativ chef
KumBro Utveckling AB

Telefon: 019-7612234
linda.kanto@kumbro.se

Annelie Persson

Annelie Persson

Ekonomiansvarig
KumBro Utveckling AB

Telefon: 019-761 22 42
annelie.persson@kumbro.se

KumBro Utveckling AB
Organisationsnummer: 556914-8223
Styrelsens säte: Örebro

Besöksadress: Orvar Bergmarks plats 5
Postadress: Box 33 550, 701 35 Örebro
Telefon vxl: 019-673 22 60