KumBro-Vind_top

Vindpark Ekeby, Kumla kommun

Fakta vindpark Ekeby

Installerad effekt 6 MW
Vindkraftverk Senvion MM100-HH100
Navhöjd 100 meter
Rotordiameter 100 meter
Svept yta 7 854 m²
Startvind 3 m/s
Stoppvind 22 m/s
Nominell vind 11 m/s
Driftstart Q1 2016
Beräknad årlig produktion 15,9 GWh

Här produceras ren energi som räcker till:

•  795 eluppvärmda villor (20 000 kWh/år) eller
•  3 180 lägenheter (5 000 kWh/år) eller
•  7 950 mindre lägenheter (2 000 kWh/år)

Ekeby vindpark reducerar koldioxidutsläppen med ~ 6 500 ton/år. Det motsvarar utsläpp från ca 2 000 bensindrivna bilar.

 

Den 27 maj 2016 invigdes vindkraftverken i Ekeby, Kumla. Tal av Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun och tal av Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.