Hoppa över till innehåll

Avyttra inte viktig infrastruktur som stadsnäten byggt upp

Under de senaste 25 åren har Sveriges stadsnät lagt grunden för det digitala Sveriges framväxt. Stadsnäten är en förutsättning för Sveriges fortsatta digitala framtid, inte minst i vårt dynamiska samhälle. Våra samhällsnät är värda att värna om och blir allt viktigare att vidareutveckla.

Under en längre tid har kommuner uppvaktats av olika aktörer som ser en stabil investeringsmöjlighet i den digitala infrastrukturen som många kommuner idag har rådighet över. Senaste statistiken visar att kommuner med eget öppet stadsnät når flera hushåll (Post- och telestyrelsen från 2023).

Andel med tillgång till fast bredband via fiber, eller i absolut närhet till fiberansluten byggnad var 98% i kommuner med öppet stadsnät, medan de kommuner som saknar öppet stadsnät var 90%. Andel med tillgång till fast bredband via fiber eller fiber-LAN i kommuner med öppet stadsnät var 82%, medan de kommuner som ej har öppet stadsnät var 65%.

– Vi har drivit digitalisering och utveckling av samhällskritisk infrastruktur. Nu kräver samhällsutvecklingen att vi tar nästa steg och bygger ännu säkrare och robustare kommunikationsmöjligheter för allt och alla. Detta är betydligt svårare om man inte har rådighet. Därför bör man inte avyttra den infrastruktur som stadsnäten byggt upp, säger Peter Lilja, vd för Kumbro.

Karlskoga, Degerfors, Kumla samt Örebro är de kommuner i Örebro län som når flest hushåll, det är också de kommuner som äger sina egna stadsnät.

Varför vi anser att det kommunala öppna stadsnätet är viktigt att behålla
Förhindra digitalt utanförskap – Stadsnäten bygger i tätorter men också på landsbygden och i andra områden som inte är kommersiellt attraktiva. Det fibernät som de offentligt ägda stadsnäten har byggt upp har gett Sverige förutsättningar för att bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Det är nu samhällets ansvar att skapa förutsättningar för alla medborgare att fullt ut kunna vara en del av det digitala samhället.

Demokratiskt – Nätneutralitet, det vill säga att internetoperatörer inte prioriterar eller begränsar tjänster på ett otillbörligt sätt måste värnas för att säkerställa användarnas rätt till ett öppet och neutralt internet. Detta samhällsansvar är en demokratisk förutsättning, målet i ett öppet nät är att upprätta sund konkurrens i alla led.

Kommunernas rådighet att påverka utveckling – Takten i omställningen till ett hållbart samhälle behöver ökas. En väl utbyggd infrastruktur av hög kvalitet är en förutsättning för att kunna genomföra den hållbarhetsomställning som samhället står inför. Detta sänker även trösklarna för 5G-utbyggnaden på landsbygden. Det kan exempelvis handla om att skapa ett mer hållbart arbetsliv med mindre resor eller energieffektiva fastigheter.

Samhällsviktig – på sikt samhällskritisk
I dag används digitala tjänster inom alla samhällskritiska verksamheter, näringsliv och offentlig sektor. De är beroende av en fungerande uppkoppling för att kunna upprätthålla sina verksamheter. Den digitala infrastrukturen är samhällsviktig och helt avgörande.

– Men utbyggnaden var ju bara en första fas. Nu vill vi nyttja infrastrukturens fulla potential till en smart och säker samhällsutveckling. Att behålla rådigheten känns viktigare än någonsin, säger Peter Lilja.

För fler detaljer om nivåerna i länets kommuner, besök PTS hemsida.

För mer information kontakta:
Peter Lilja, VD Kumbro
peter.lilja@kumbro.se / 070-484 91 99