Hoppa över till innehåll

Biogasen gödslar positiva effekter

Kumbro deläger Biogasbolaget i Mellansverige AB. Som namnet indikerar producerar bolaget biogas och tillverkningen sker i Mosserud strax utanför Karlskoga. Den största kunden är Svealandstrafiken och det är alltså den biogasen som gör att deras bussar rullar i Örebro kommun och Örebro län. Närproducerad och miljövänligt drivmedel med många vinster.

– Att biogas är ett miljövänligt bränsle är för många ett känt faktum. Vad som kanske är mindre känt är att resterna från skapandet av biogasen kan användas som gödsel. Närmare bestämt KRAV-märkt ekogödsel, säger Peter Lilja, vd för Kumbrokoncernen.

Anläggningen i Mosserud har en kapacitet på 48 GWH vilket motsvarar 5 miljoner liter bensin.

– Matresterna som källsorteras i hushållen blir till biogas, och resterna från produktionen blir till gödsel som i sin tur är en förutsättning för att kunna odla mer livsmedel. Ett perfekt exempel på cirkulär ekonomi. Under 2022 räknar vi med att leverera 70 000 ton ekogödsel, vilket är helt fantastiskt, avslutar Peter Lilja.

Biogasbolaget i Mellansverige ägs till 40 % av Örebro kommun genom Kumbro utveckling AB, övriga delägare är Karlskoga kommun genom Karlskoga Energi & Miljö AB och Kumla kommun genom Kumbro Utveckling AB.