Hoppa över till innehåll

En promotionmorgon i hållbarhetens tecken

I dag arrangerade Handelskammaren i Mälardalen det återkommande arrangemanget Promotionmorgon på Club 700 i centrala Örebro. Kumbro var på plats denna morgon som bjöd på flera intressanta programpunkter som bland annat lyfte forskningens roll i en hållbar samhällsutveckling, hållbart företagande och ett rekord i UF-företagande i regionen.

– Det var en givande morgon på många sätt. Intressanta diskussioner bland deltagarna och spännandra dragningar på scenen. Ett resonemang fastnade särskilt mycket för min del och det var professor Frans Prenkert från Örebro Universitet som beskrev hur det ser ut idag ungefär med orden ”vi utbildar dagens studenter med gårdagens kunskap och metoder för att lösa morgondagens problem, så kan vi inte ha det”. Och det är precis så vi ser det på Kumbro, vi vill hela tiden utvecklas, hitta nya metoder och bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Peter Högberg, försäljningschef på Kumbro.

Bland programpunkterna märktes Ung Företagsamhet i Örebro län där Ida Thorell deltog i sin roll som regionchef. Hon berättade att glädjande nog så är det just nu en rekordnivå på antalet deltagande UF-företag, 424 till antalet och det rör sig om närmare 1000 elever.

– Det känns fantastiskt roligt att UF-företagandet har en så pass stark ställning i regionen. Vi på Kumbro är med och stöttar Ung Företagsamhet för vi ser det som en del i vårt arbete med att jobba för en hållbar utveckling i Örebro och Kumla. Vi vill vara med och framtidssäkra nästa generations företagare, avslutar Peter Högberg.