Hoppa över till innehåll

Inspirerande dag med Nodena

Förra veckan genomfördes en nätägarträff i vårt samarbetsbolag Nodena där representanter från 17 stadsnät var på plats för en heldag av konferens. Från Kumbro närvarade Peter Högberg, som är verksam i Nodena.

Dagen bestod av föreläsningar och workshops där det diskuterades hur vi som stadsnät kan samverka för att öka användandet av våra fibernät och nå ännu fler kunder. Något som var väldigt tydligt var att samtliga delar liknande utmaningar i vår vardag som nätägare och genom klustersamarbete kan vi nyttja varandras kompetenser och styrkor för att få vår affär att växa.

På plats var även ett par föreläsare vilka tog upp såväl vikten och nyttan som möjligheten för klusterbolag och dess samarbetspartners, hur vi kan bli mer synliga i Cesar men även utmaningarna vi har i stadsnätssverige. Cesar är Svenska stadsnätföreningens handelsplattform för svartfiber.

Nodena ägs idag av 18 kommuner med fyra stadsnätsbolag (Fibra, Utsikt, Mittnät och Kumbro), har 13 ytterligare samarbetskommuner och täcker en region med 24 kommunala nätägare, från Oslo till Stockholm. Nodena finns av en anledning: vi vill göra det enkelt för stora verksamheter att nå ut med fiber överallt i vårt avlånga land. Till varenda liten avlägsen ort.

Läs mer om Nodena här.