Hoppa över till innehåll

Kumbro besökte Stokabs huvudkontor

Kumbros styrelse och delar av ledningen besökte nyligen Stokabs huvudkontor. Deltagarna fick träffa styrelseordförande Ulla Hamilton, vd Veronica Thunholm, vice vd Thord Swedenhammar och nätchefen Niklas Cedstedt. Det blev spännande dragningar om Stokabs historia, bolagets uppdrag, hållbarhet och mycket annat.

– Mycket inspirerande att få besöka världens största stadsnät. Stokab har en imponerande organisation med en infrastruktur som är ett nyckelnav för hela Sverige. Det var lärorikt för vår styrelse och ledning att få höra om bolagets utveckling men även om satsningen på hållbarhet, säger Peter Lilja, vd på Kumbrokoncernen.

Styrelseordförande Ulla Hamilton inledde om Stokabs historia, det strategiska beslutet att enbart hyra ut svartfiber och ej jobba med kanalisation samt stadens grundsyn att fiber betraktas som en grundläggande markbunden infrastruktur. Vd Veronica Thunholm berättade om Stokabs uppdrag och mängden säkerhetskrav som ständigt ökar. Vice vd Thord Swedenhammar gav en bild av hur kundbasen ser ut och han berättade även om bolagets vilja att sälja smartare via digitala gränssnitt.

– Det var intressant att se hur mycket Stokab har jobbat med att utveckla sitt digitala gränssnitt. Genom exempelvis en ny kundportal, webb-API tjänster och installatörs-appen har bolaget kortat sina ledtider i flertalet processer vilket också leder till nöjdare kunder, säger Peter Lilja.

Stokabs nätchef Niklas Cedstedt berättade om bolagets nätmodell, deras fiberdokumentationssystem DpCom och visade även på kartor hur Stokabs fibernät är uppbyggd i Stockholms kommun. Vilket blev en perfekt inledning till vårt studiebesök till en områdesnod som vi sedan besökte.

Fakta om Stokab
Stokabs uppdrag är att bygga, underhålla och hyra ut fiber på lika villkor till operatörer, fastighetsägare och andra företag. Bolaget grundades 1994 av Stockholms stad. Stokab har drygt 100 anställda och då ingår dotterbolaget S:t Erik Kommunikation. Stokabs fibernät består av ca 10 000 kilometer svartfiberkabel.

Mer information om Stokab finner ni här.