Hoppa över till innehåll

Medel från PTS möjliggör utbyggnad i Kvinnerstatorp

Post- och telestyrelsen meddelade i december hur fördelningen av bredbandsstödet skulle se ut för 2021. Då stod det klart att Kumbro Stadsnät AB blev tilldelad 500 000 kr vilket kommer att möjliggöra fiberanslutningar till totalt 25 villor i Kvinnerstatorp.

– Stödet från Post- och telestyrelsen är välkommet och det ger oss möjligheten att bygga ut fibernätet i Kvinnerstatorp. Ett ytterligare steg i vårt arbete med att framtidssäkra Örebro kommun, säger Niklas Stefansson, nätchef på Kumbro Stadsnät.

Det totala bredbandsstödet i landet för 2021 uppgår till 1,6 miljarder kronor och det är fördelat på 428 projekt. Projekten i Örebro kommun får dela på 26 761 680 kr och för Kumlas del handlar det om 5 145 387 kr. Stödet till Örebro län hamnade på strax under 100 miljoner kronor.

Mer information om bredbandsstödet finner ni på PTS hemsida som länkas här.