Hoppa över till innehåll

Nu samlar vi Kumbro under den gröna färgen

Kumbro Utveckling AB, Kumbro Stadsnät AB och Kumbro Vind AB är idag Kumbrokoncernens helägda bolag. Sedan tidigare har Utveckling haft en grön färg på sin logotyp medan Stadsnät har haft en gul färg och Vind en blå färg. Nu samlar vi samtliga helägda bolag inom koncernen under den gröna färgen.  

Förändringen startade i juni 2022 och innebär:

– Kumbro Vind AB går från en blå färg på sin logotyp till den gröna färgen.

– Kumbro Stadsnät AB går från en gul färg på sin logotyp till den gröna färgen.

– Kumbro Utveckling AB behåller sin gröna färg.

Koncernens inriktning och innehåll kommer inte ändras i samband med denna förändring. Vi kommer fortfarande jobba på för att vara den hållbara plattformen för Örebro kommun och Kumla kommun.

Kumbro Vind kommer att fortsätta att tillhandahålla el till ägarkommunernas verksamheter. Kumbro Stadsnät kommer att fortsätta att tillhandahålla fiber till invånarna och företagen i Örebro kommun och Kumla kommun. Kumbro Utveckling kommer att fortsätta jobba på för att hitta nya tekniker och lösningar för att vara med och bidra till den hållbara utvecklingen av Örebro och Kumla.

Syftet med förändringen är att samla Kumbros helägda bolag under en flagg för att på sikt kunna öka kännedomen om Kumbro samt effektivisera kommunikationen av koncernens olika delar.

Delägda bolag, som exempelvis Biogasbolaget i Mellansverige AB och Nodena, påverkas ej av denna färg-förändring.

Det kan bli så att ni även framöver ser någon del av Kumbro med sin gamla färg. Detta då vi genomför förändringen på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Därav att det kommer ske successivt i flera steg.