Hoppa över till innehåll

Vindparksbesök gav positiva intryck

I början av maj genomförde Kumbro Vind ett ägarbesök till sina vindparker Ryssbol och Stjärnarp, strax utanför Halmstad. Parkerna består av totalt 9 stycken vindkraftverk som under ett normalår producerar ca 58 GWh förnybar energi. Utöver besöken vid vindparkerna blev det även möten och avstämningar med förvaltaren Arise.

– Jag fick med mig många positiva intryck från resan. Att genomföra besök i våra parker är viktigt då detta ger en värdefull inblick i tekniken i verken men blir även en kontroll att miljön runt verken håller den standard som vi som ägare önskar, säger Linda Kanto, ansvarig för Kumbro Vind, som genomförde besöken tillsammans med Kumbrokoncernens vd Peter Lilja.

Vad var höjdpunkten på era vindparksbesök?
– Det var nog ändå att få åka upp i verket och klättra upp taket. Vyerna var helt fantastiska. Jag kände mig aldrig otrygg då det är stort säkerhetsfokus både innan och under besöket, säger Linda Kanto.

Högskola besökte vindparken i Stjärnarp
Nyligen besökte en delegation från Högskolan i Halmstad, med internationella gäster, vindparken i Stjärnarp. Besöket arrangerades inom ramen för ett europeiskt samarbete som Halmstad ingår i tillsammans med fyra andra europeiska lärosäten. Gruppen fick en ingående teknisk genomgång men även en redogörelse för verkens produktion och historik.