Hoppa över till innehåll

Så går det till!

Här har vi samlat information och vanliga frågor om hur det går till att ansluta din fastighet till stadsnätet.

Vanliga frågor

Det är mycket att hålla koll på när det gäller bredband och fiber. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna vi brukar få för att reda ut begreppen.

Definitioner

Fiberoptik är ett system för dataöverföring där data skickas i form av ljus. Kapaciteten i fibern är i närmaste obegränsad och man tänjer hela tiden på hur snabb data man kan skicka. Fiberoptiken lever upp till framtidens krav på kapacitet och är myntat som framtidens teknik.

En tjänstefördelare utgör överlämningspunkt och monteras i bostaden samband med fiberanslutningen. Det är från denna tjänstefördelare som slutkunden får tillgång till sina tjänster via ett antal nätverksportar.

Överlämningspunkt är där tjänstefördelaren monteras och där tjänster överlämnas till slutkund.

Ett öppet stadsnät är en marknadsplats där alla tjänsteleverantörer är välkomna att leverera sina tjänster till dig som slutkund. Det råder full konkurrens på lika villkor, vilket höjer kvaliteten på tjänsterna och pressar priserna. Motsatsen till ett öppet nät är ett slutet nät, som innebär att det är en och samma aktör som äger nätet och säljer tjänsterna.

Avlämningspunkt är den punkt där fibern går från att vara Kumbro Stadsnäts fiber till att vara fastighetsägarens.

Om inget annat avtalats gäller avlämningspunkt för villor vid tomtgräns alternativt i stråk, brunn eller skåp. I flerfamiljshus är avlämningspunkten i regel i fastighetens källarutrymme.

Kanalisation är rören där fiberkabeln dras. Är du osäker var ledningar i marken går på din tomt så be i så fall berörda parter att komma och märka ut var de ligger.

TV

För traditionell IP-TV beställer du direkt av den tjänsteleverantör som du vill sluta avtal med och som därefter också tillhandahåller din TV-box. Mer information om TV-tjänsterna hittar du i Tjänsteguiden. Beställ TV-tjänst här

Du kan läsa mer om våra tjänsteleverantörer i Tjänsteguiden. Läs mer och beställ TV-tjänst här

Mer information om vårt TV-utbud och priser hittar du i Tjänsteguiden.

Internet

Idag erbjuder våra tjänsteleverantörer hastigheter upp till 1 Gbit/s (1000 Mbit/s).

Symmetrisk hastighet innebär att din dator skickar och tar emot information med samma hastighet.

En sammanställning av tjänsteleverantörerna och deras priser finner du i Tjänsteguiden. Läs mer och beställ Internet-tjänst här

Börja med att starta om all utrustning. Koppla även bort eventuell extra utrustning som till exempel router och anslut dig direkt till nätverksuttaget. Om felet kvarstår, kontakta din tjänsteleverantör.

Telefoni

Nej, det går bra att använda en vanlig telefon.

Telefoni Standard är den vanligaste telefonitjänsten i stadsnätet. Telefonisignalen färdas tillsammans med Internetsignalen. En förutsättning är att du har en Internettjänst.

Ja!

Ja, alla tjänsteleverantörer tillåter att du behåller ditt nummer mot en porteringsavgift.

Du kan läsa mer om våra tjänsteleverantörer i Tjänsteguiden. . Läs mer och beställ Telefoni-tjänst här.

Allmänt

Kumbro stadsnät har valt att inte använda möjligheten till ROT/RUT-avdrag. Skatteverket tillåter inte schablon-avdrag utan måste specificeras. Detta innebär att den administrativa hanteringen kostar mer än vad själva ROT/RUT-avdraget ger tillbaka. Det är endast arbetstiden för själva grävningen/installationen på den egna fastigheten som ger rätt till skattereduktion. Skulle vi använda ROT/RUT-avdraget skulle det i praktiken innebära att vi måste höja anslutningsavgiften för att täcka kostnaderna för administrationen.