Stadsnät

Öppet bredbandsnät skapar enorma möjligheter

KumBro Stadsnät äger och förvaltar det öppna bredbandsnätet i Örebro och Kumla. Det är ett operatörsoberoende fibernät som bäst kan liknas vid en 14 700 mil lång motorväg där olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt digitala utbud av TV, bredband och telefoni.

Fibernätet innebär stor valfrihet och enorma möjligheter för användarna. I dagsläget finns cirka 35 000 anslutna hushåll i Örebro och Kumla kommun.

Det nationella målet är att år 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till fibernät. I dagsläget är tillgången till fibernätet 77 procent i Örebro kommun och 52 procent i Kumla kommun.  Utbyggnaden pågår för fullt på landsbygden och planer finns för fortsatt utbyggnad i centralorterna.

Läs mer om Stadsnät här