Frotorp vindpark

Vindparken i Frotorp har tre verk som heter Ingrid, Wera och Ylva.

KumBro Stadsnät AB

KumBro Stadsnät AB ansluter fastigheter i Örebro och Kumla till ett öppet stadsnät i världsklass

Biogasbolaget

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen som finns. Biogasanläggningen i Karlskoga ger stora fördelar för att öka användningen av biogas i regionen. 

Vindparken Ekeby

Energin som produceras i vår vindpark i Ekeby räcker till att värma upp nästan 800 villor varje år.

Laddinfrastruktur

Fler laddstationer

KumBro Utveckling ska medverka till att fler laddstationer för elbilar byggs i ägarkommunerna.

Växelns öppettider

Välkommen till KumBro

KumBro är en bolagskoncern ägd av Örebro och Kumla kommun som arbetar med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning.

Moderbolaget KumBro Utveckling AB omfattar i dagsläget projekt inom vindkraft och teknisk försörjning av fibernät. Bolaget äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga kommun.

Vi på KumBro jobbar för en hållbar utveckling i Örebroregionen genom att arbeta med framtidsfrågor och skapa nytta för medborgarna i Örebro och Kumla kommun.

Vi har bidragit med:

GWh
producerad vindkraftel i år
ton minskade
koldioxidutsläpp i år
GWh
producerad biogas i år
fiberanslutna
anläggningar
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Från och med idag rullar de första av de nya blåvita bussarna på länets vägar. De nya bussarna går på biogas producerad i Biogasbolagets anläggning i Mosserud utanför Karlskoga. Där rötas bland annat matavfall från hushåll i Örebro och Kumla kommun.Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs gemensamt av Örebro, Karlskoga och Kumla kommun genom bolagen Karlskoga Energi och Miljö AB och KumBro Utveckling AB.

Från och med idag rullar de första av de nya blåvita bussarna på länets vägar. De nya bussarna går på biogas producerad i Biogasbolagets anläggning i Mosserud utanför Karlskoga. Där rötas bland annat matavfall från hushåll i Örebro och Kumla kommun.

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs gemensamt av Örebro, Karlskoga och Kumla kommun genom bolagen Karlskoga Energi och Miljö AB och KumBro Utveckling AB.
... See MoreSee Less

3 dagar sedan

Comment on Facebook

Vilken fantastisk lycka att se bussar åka på kommunernas matavfall. Bra att vi tar reda på avfallet i Biogasbolaget o kör våra egna bussar.

Sommartider på KumBro!
12 juli stänger vi kontoret och återkommer den 5 augusti.Vill du göra en felanmälan?
Om du har problem med din fiberanslutning ska du i första hand kontakta din tjänsteleverantör.Vid kabelskada eller avgrävning ska du kontakta vår jourpartner Relacom NMC på telefon 08-553 900 50Vill du beställa fiber?
Det går utmärkt att göra en intresseanmälan eller beställa en anslutning på www.stadsnat.se under sommaruppehållet. Vi kommer att behandla din förfrågan så fort vi kommer tillbaka. Inga kampanjerbjudanden löper ut under tiden vi har stängt så njut av sommaren så ses vi i augusti.Glad sommar önskar vi på KumBro!

Sommartider på KumBro!
12 juli stänger vi kontoret och återkommer den 5 augusti.

Vill du göra en felanmälan?
Om du har problem med din fiberanslutning ska du i första hand kontakta din tjänsteleverantör.

Vid kabelskada eller avgrävning ska du kontakta vår jourpartner Relacom NMC på telefon 08-553 900 50

Vill du beställa fiber?
Det går utmärkt att göra en intresseanmälan eller beställa en anslutning på www.stadsnat.se under sommaruppehållet. Vi kommer att behandla din förfrågan så fort vi kommer tillbaka. Inga kampanjerbjudanden löper ut under tiden vi har stängt så njut av sommaren så ses vi i augusti.

Glad sommar önskar vi på KumBro!
... See MoreSee Less

2 månader sedan

Skulle du våga åka upp i ett vindkraftverk? KumBro Vind AB producerar förnyelsebar el till Örebro och Kumla kommuns verksamheter. Totalt har vi 16 vindkraftverk som producerar ca 96 GWh/år till skolor, förskolor, gatubelysning, trafikljus och en massa annat som håller vardagen rullande. Läs mer om KumBro Vind och våra andra verksamheter på www.kumbro.se ... See MoreSee Less

3 månader sedan

Comment on Facebook

Inte bara framtidsutsikter! Vidunderliga vyer!

Vindkraft

Vindkraft har hög acceptans bland befolkningen och är ett modernt sätt att producera el som i jämförelse med andra energislag är skonsamt för miljön. En satsning på vindkraft ger stor klimatnytta, är ekonomiskt lönsamt, stärker dessutom kommunernas gröna varumärken och skapar nya gröna jobb.

Biogas

Biogasen är det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan. Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen.

Stadsnät

Vi äger och förvaltar det öppna bredbandsnätet i Örebro och Kumla. Det är ett operatörsoberoende fibernät som bäst kan liknas vid en 14 700 mil lång motorväg där olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt digitala utbud av TV, bredband och telefoni.

KumBro Utveckling AB
Organisationsnummer: 556914-8223
Styrelsens säte: Örebro

Besöksadress: Orvar Bergmarks plats 5
Postadress: Box 33 520, 701 35 Örebro
Telefon vxl: 019-673 22 60