Frotorp vindpark

Frotorp vindpark

Vindparken i Frotorp har tre verk som heter Ingrid, Wera och Ylva.

KumBro Stadsnät AB

KumBro Stadsnät AB ansluter fastigheter i Örebro och Kumla till ett öppet stadsnät i världsklass

Biogasbolaget

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen som finns. Biogasanläggningen i Karlskoga ger stora fördelar för att öka användningen av biogas i regionen.

Ekeby vindpark

Vindparken Ekeby

Energin som produceras i vår vindpark i Ekeby räcker till att värma upp nästan 800 villor varje år.

Laddinfrastruktur

Fler laddstationer

KumBro Utveckling ska medverka till att fler laddstationer för elbilar byggs i ägarkommunerna.

Välkommen till KumBro

KumBro är en bolagskoncern ägd av Örebro och Kumla kommun som arbetar med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning.

Moderbolaget KumBro Utveckling AB omfattar i dagsläget projekt inom vindkraft och teknisk försörjning av fibernät. Bolaget äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga kommun.

Vi på KumBro jobbar för en hållbar utveckling i Örebroregionen genom att arbeta med framtidsfrågor och skapa nytta för medborgarna i Örebro och Kumla kommun.

Vindkraft

Örebro och Kumla kommun är självförsörjande på förnybar el. KumBro Vind har 16 turbiner som kan producera 96GWh el för att försörja skolor, gatljus, reningsverk, vårdboenden och andra kommunala anläggningar som behövs för att vardagen ska fungera, både idag och för kommande generationer.

Biogas

Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen. Idag levererar bolaget all biogas till lokaltrafiken i Örebro län. Så ditt matavfall blir till bussresor och inte nog med det; Biogödslet som blir över används till ekologisk odling i regionen. Bra va?

Stadsnät

Vi äger och förvaltar det öppna bredbandsnätet i Örebro och Kumla. Det är ett operatörsoberoende fibernät där olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt digitala utbud av TV, bredband och telefoni. Vi har kopplat upp fastigheter till fibernätet sedan 2001 och är en pålitlig leverantör av framtidssäkra kommunikationslösningar.

Vi har bidragit med:

GWh
producerad vindkraftel i år.
ton minskade
koldioxidutsläpp i år.
GWh
producerad biogas i år.
fiberanslutna
anläggningar

KumBro Utveckling AB
Organisationsnummer: 556914-8223
Styrelsens säte: Örebro

Besöksadress: Orvar Bergmarks plats 5
Postadress: Box 33 550, 701 35 Örebro
Telefon vxl: 019-673 22 60