Frotorp vindpark

Vindparken i Frotorp har tre verk som heter Ingrid, Wera och Ylva.

KumBro Stadsnät AB

KumBro Stadsnät AB ansluter fastigheter i Örebro och Kumla till ett öppet stadsnät i världsklass

Biogasbolaget

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen som finns. Biogasanläggningen i Karlskoga ger stora fördelar för att öka användningen av biogas i regionen. 

Vindparken Ekeby

Energin som produceras i vår vindpark i Ekeby räcker till att värma upp nästan 800 villor varje år.

Laddinfrastruktur

Fler laddstationer

KumBro Utveckling ska medverka till att fler laddstationer för elbilar byggs i ägarkommunerna.

Växelns öppettider

Välkommen till KumBro

KumBro är en bolagskoncern ägd av Örebro och Kumla kommun som arbetar med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning.

Moderbolaget KumBro Utveckling AB omfattar i dagsläget projekt inom vindkraft och teknisk försörjning av fibernät. Bolaget äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga kommun.

Vi på KumBro jobbar för en hållbar utveckling i Örebroregionen genom att arbeta med framtidsfrågor och skapa nytta för medborgarna i Örebro och Kumla kommun.

Vi har bidragit med:

GWh
producerad vindkraftel i år
ton minskade
koldioxidutsläpp i år
GWh
producerad biogas i år
fiberanslutna
anläggningar

Skulle du våga åka upp i ett vindkraftverk? KumBro Vind AB producerar förnyelsebar el till Örebro och Kumla kommuns verksamheter. Totalt har vi 16 vindkraftverk som producerar ca 96 GWh/år till skolor, förskolor, gatubelysning, trafikljus och en massa annat som håller vardagen rullande. Läs mer om KumBro Vind och våra andra verksamheter på www.kumbro.se ... See MoreSee Less

1 månad sedan

 

Comment on Facebook

Inte bara framtidsutsikter! Vidunderliga vyer!

Enligt Regeringens bredbandsstrategi ska 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Med hjälp av stöd från Örebro kommun ser KumBro Stadsnät till att Vinön inte tillhör de sista fem procenten. ... See MoreSee Less

1 månad sedan

Nu är vårt biogödsel KRAV-märkt! Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar. Med KRAV-märkt biogödsel från Biogasbolaget bidrar dina matrester till ett hållbart jordbruk samtidigt som de blir fossilfritt drivmedel. Vår biogasanläggning är en del av ett cirkulärt system med miljönytta i varje steg.

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs gemensamt av Kumla, Örebro och Karlskoga kommun genom KumBro Utveckling AB och Karskoga energi & miljö AB.
... See MoreSee Less

2 månader sedan

KumBro bidrar till hållbara kommuner! I Aktuell hållbarhets kommunranking hamnar Örebro kommun på sjätte plats i landet. Örebro och Kumlas satsningar på biogas och att vara självförsörjande på vindkraft väger förstås tungt och är förutsättningar för kommunerna att uppnå sina hållbarhetsmål.
Läs artikeln i Örebroarn här: https://orebroarn.prenly.com/951/Orebroarn/225389/2019-05-02/r/5/
Läs mer om Aktuell hållbarhets kommunranking hittar du här: http://kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/

KumBro bidrar till hållbara kommuner! I Aktuell hållbarhets kommunranking hamnar Örebro kommun på sjätte plats i landet. Örebro och Kumlas satsningar på biogas och att vara självförsörjande på vindkraft väger förstås tungt och är förutsättningar för kommunerna att uppnå sina hållbarhetsmål.
Läs artikeln i Örebroarn här: orebroarn.prenly.com/951/Orebroarn/225389/2019-05-02/r/5/
Läs mer om Aktuell hållbarhets kommunranking hittar du här: kommunrankning.miljobarometern.se/hela-listan/
... See MoreSee Less

2 månader sedan

Vindkraft

Vindkraft har hög acceptans bland befolkningen och är ett modernt sätt att producera el som i jämförelse med andra energislag är skonsamt för miljön. En satsning på vindkraft ger stor klimatnytta, är ekonomiskt lönsamt, stärker dessutom kommunernas gröna varumärken och skapar nya gröna jobb.

Biogas

Biogasen är det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan. Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen.

Stadsnät

Vi äger och förvaltar det öppna bredbandsnätet i Örebro och Kumla. Det är ett operatörsoberoende fibernät som bäst kan liknas vid en 14 700 mil lång motorväg där olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt digitala utbud av TV, bredband och telefoni.

KumBro Utveckling AB
Organisationsnummer: 556914-8223
Styrelsens säte: Örebro

Besöksadress: Orvar Bergmarks plats 5
Postadress: Box 33 520, 701 35 Örebro
Telefon vxl: 019-673 22 60