Hoppa över till innehåll

Vi framtidssäkrar
Örebro och Kumla

Fiber

Vi äger och förvaltar det öppna bredbandsnätet i Örebro och Kumla. Ett operatörsoberoende fibernät där olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt digitala utbud av TV, bredband och telefoni.

Utveckling

Vi arbetar med framtidsfrågor inom energi och teknisk försörjning och fungerar som en katalysator för hållbar utveckling i Örebroregionen. Vi gör samhället mer sammanlänkat, resurseffektivt och hållbart.

Grön energi

Örebro och Kumla kommun är självförsörjande på förnybar el genom Kumbro Vinds vindkraftverk. Vårt intressebolag Biogasbolaget i Mellansverige AB levererar dessutom all biogas till lokaltrafiken i Örebro län. Vind blir el och ditt matavfall blir till bussresor.

Vi har bidragit med

GWh
producerad vindkraftel hittills under 2024
ton minskade koldioxidutsläpp hittills under 2024
GWh
producerad biogas hittills under 2024
fiberanslutna portar

En uppkopplad vardag

Med ett hem uppkopplat till Kumbro Stadsnät är du inte bunden till en enda operatör utan kan fritt välja tjänster i ett obundet nät. Vi ansluter såväl villor som hyresfastigheter och bostadsrätter till ett nät där du bestämmer. Läs mer om hur det går till och vilka tjänster som finns i Kumbro Stadsnät.

En uppkopplad vardag

För dig som bor i ÖBO eller Kumla Bostäder

Du som är hyresgäst hos Örebrobostäder eller Kumla Bostäder är ansluten till Kumbro Stadsnät via kommunikationsoperatören Open Universe. Stadsnät är ett öppet nät där du själv kan välja Internet-, TV-, och telefonitjänster från en rad olika leverantörer. Här kan du läsa mer om hur du går till väga.

För dig som bor i ÖBO eller Kumla Bostäder

Självförsörjande på förnybar el!

Visste du att Örebro och Kumla Kommun är självförsörjande på grön el till sina verksamheter tack vare Kumbro Vind? Läs mer om vår vindkraftsverksamhet och hur den bidrar till hållbara kommuner här.

Vindkraft

The Internet of Things kopplar upp den smarta staden

Hur vore det om lyktstolpar, växter, vägar och hela hus kunde prata med oss och berätta vad de behövde? Med hjälp av smart och energisnål sensorteknik kan vi erbjuda lösningar som spar tid, energi och gör staden mer hållbar. Vi kan erbjuda sensorlösningar för små och stora behov i framtidens smarta stad.

Lösningar för en hållbar stad

Öppen WiFi

Kumbro Stadsnät erbjuder lösningar för publik WiFi i både utomhus- och inomhusmiljöer. Vi har anläggningar i centrala Örebro, Kumla och Wadköping.

Läs mer om WiFi

Kumbro bidrar till en hållbar värld

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Allt börjar lokalt och Kumbro fungerar som en en gemensam plattform för hållbar utveckling i ägarkommunerna.

KumBro och Agenda 2030