Frotorp vindpark

Vindparken i Frotorp har tre verk som heter Ingrid, Wera och Ylva.

KumBro Stadsnät AB

KumBro Stadsnät AB ansluter fastigheter i Örebro och Kumla till ett öppet stadsnät i världsklass

Biogasbolaget

Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedlen som finns. Biogasanläggningen i Karlskoga ger stora fördelar för att öka användningen av biogas i regionen. 

Vindparken Ekeby

Energin som produceras i vår vindpark i Ekeby räcker till att värma upp nästan 800 villor varje år.

Laddinfrastruktur

Fler laddstationer

KumBro Utveckling ska medverka till att fler laddstationer för elbilar byggs i ägarkommunerna.

Växelns öppettider

Välkommen till KumBro

KumBro är en bolagskoncern ägd av Örebro och Kumla kommun som arbetar med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning.

Moderbolaget KumBro Utveckling AB omfattar i dagsläget projekt inom vindkraft och teknisk försörjning av fibernät. Bolaget äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga kommun.

Vi på KumBro jobbar för en hållbar utveckling i Örebroregionen genom att arbeta med framtidsfrågor och skapa nytta för medborgarna i Örebro och Kumla kommun.

Vi har bidragit med:

GWh
producerad vindkraftel i år
ton minskade
koldioxidutsläpp i år
GWh
producerad biogas i år
fiberanslutna
anläggningar

... See MoreSee Less

1 vecka sedan

KumBro Vind bidrar till att göra Örebro och Kumla till hållbara kommuner. Förra året sparade el från våra verk kommunerna 11,4 miljoner kronor och minskade utsläppen av växhusgaser motsvarande 32 700 ton co2. ... See MoreSee Less

1 månad sedan

KumBro Stadsnät är stolta sponsorer av årets UF-mässa arrangerad av Ung Företagsamhet Örebro län. Vi hade under dagen den stora äran att dela ut priset ”Årets vara” som tilldelades WarM Bucket UF. En lösning för att hålla isen borta från vattenhinkar till hästar, utvecklad av den unga företagaren Wilma Martinsson. Stort grattis från Sofia och Anna och alla oss andra på KumBro Stadsnät!Image attachmentImage attachment

KumBro Stadsnät är stolta sponsorer av årets UF-mässa arrangerad av Ung Företagsamhet Örebro län. Vi hade under dagen den stora äran att dela ut priset ”Årets vara” som tilldelades WarM Bucket UF. En lösning för att hålla isen borta från vattenhinkar till hästar, utvecklad av den unga företagaren Wilma Martinsson. Stort grattis från Sofia och Anna och alla oss andra på KumBro Stadsnät! ... See MoreSee Less

1 månad sedan

I veckan har vi haft besök av riksdagsledamot Dennis Begic (S). Han ville veta mer om vår verksamhet och förutsättningarna för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

I veckan har vi haft besök av riksdagsledamot Dennis Begic (S). Han ville veta mer om vår verksamhet och förutsättningarna för bredbandsutbyggnad på landsbygden. ... See MoreSee Less

3 månader sedan

Vindkraft

Vindkraft har hög acceptans bland befolkningen och är ett modernt sätt att producera el som i jämförelse med andra energislag är skonsamt för miljön. En satsning på vindkraft ger stor klimatnytta, är ekonomiskt lönsamt, stärker dessutom kommunernas gröna varumärken och skapar nya gröna jobb.

Biogas

Biogasen är det drivmedel som idag har minst miljöpåverkan. Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen.

Stadsnät

Vi äger och förvaltar det öppna bredbandsnätet i Örebro och Kumla. Det är ett operatörsoberoende fibernät som bäst kan liknas vid en 14 700 mil lång motorväg där olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt digitala utbud av TV, bredband och telefoni.

KumBro Utveckling AB
Organisationsnummer: 556914-8223
Styrelsens säte: Örebro

Besöksadress: Orvar Bergmarks plats 5
Postadress: Box 33 520, 701 35 Örebro
Telefon vxl: 019-673 22 60