Hoppa över till innehåll

Vi framtidssäkrar
Örebro och Kumla

Vi framtidssäkrar Örebro och Kumla genom stadsnät, smarta fastigheter, vindkraft och biogas. Kumbro är en bolagskoncern ägd till 80 procent av Örebro kommun och till 20 procent av Kumla kommun. Vårt öppna stadsnät möjliggör bland annat ett snabbt internet genom fiber, energieffektivisering genom smarta fastigheter, vindkraften som ger el till ägarkommunernas verksamheter och Biogasen till Svealandstrafikens bussar.
Läs mer om vår verksamhet här. 

Fiber

Vi äger och förvaltar det öppna bredbandsnätet i Örebro och Kumla. Ett operatörsoberoende fibernät där olika tjänsteleverantörer kan koppla på sitt digitala utbud av TV, bredband och telefoni.

Utveckling

Vi arbetar med framtidsfrågor inom energi och teknisk försörjning och fungerar som en katalysator för hållbar utveckling i Örebroregionen. Vi gör samhället mer sammanlänkat, resurseffektivt och hållbart.

Grön energi

Örebro och Kumla kommun är självförsörjande på förnybar el genom Kumbro Vinds vindkraftverk. Vårt intressebolag Biogasbolaget i Mellansverige AB levererar dessutom all biogas till lokaltrafiken i Örebro län. Vind blir el och ditt matavfall blir till bussresor.

Vi har bidragit med

GWh
producerad vindkraftel hittills under 2024
ton minskade koldioxidutsläpp hittills under 2024
GWh
producerad biogas hittills under 2024
fiberanslutna portar

Friheten i ett öppet nät – tryggheten med en lokal leverantör.
Här kan du söka på din adress för att se om din fastighet går att ansluta till stadsnätet. Om den finns i vårt system kan då få en prisuppgift och beställa anslutning direkt.