Hoppa över till innehåll

VD reflekterar kring COP26

Årets upplaga av det internationella klimattoppmötet, COP26, som i år genomfördes mellan den 31 oktober – 12 november i Glasgow är nu färdigt. Kumbrokoncernens VD Peter Lilja passar på att reflektera lite kring vad resultaten för mötet innebär.

”Vi på Kumbro vill vara en del av en hållbar samhällsutveckling. I vår vardag innebär det lokalt i Örebro och Kumla. Men frågor som rör hållbarhet, grön energi och digitalisering är i allra högsta grad frågor som är lika relevanta på det nationella planet såväl som på den globala arenan. Därför har vi inom Kumbrokoncernen följt utvecklingen av årets klimattoppmöte och vi ser flera ljuspunkter, även om det alltid går att önska att mötet skulle komma ännu längre.

Nedan lyfts några av frågorna där mötet lyckades nå framsteg.

Fossila bränslen

En stor nyhet rörande fossila bränslen och utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser är att det i årets avtal uttryckligen står att det finns ett behov av att minska användningen av fossila bränslen.

Klimatbistånd

Stödet till klimatomställningen i världens fattigaste länder ska fördubblas fram tills 2025 jämfört med 2019. Löften om 100 miljarder dollar i klimatstöd som tidigare har utlovats ska uppfyllas.

Utsläppshandel

Reglerna för en global handel blev tydligare efter årets klimatmöte. Det handlar bland annat om att undvika så kallad dubbelräkning, det vill säga att det landet som betalar för utsläppen och det landet som minskar sina utsläpp ska kunna tillgodoräkna sig samma utsläppsminskning.

Positivt att medias fokus ökar

En sak som är positiv med dessa återkommande klimattoppmöten är att frågorna får ytterligare en skjuts i media och den aktiva globala diskussionen får ännu mer fart. Förhoppningsvis kan detta inspirera flera aktörer i samhället till att ta sitt ansvar på det sätt som funkar för just den verksamheten.

Alla insatser för att skapa ett hållbart samhälle behövs och vi på Kumbro vill vara med och göra vår del.

Peter Lilja
VD, Kumbrokoncernen”

 

Mer information om Kumbrokoncernens verksamhet finner ni här och en inblick hur vi jobbar med Agenda 2030 finner ni här.