Självförsörjande på förnybar el år 2020

År 2020 ska Örebro och Kumla kommuner vara självförsörjande på förnybar, egenägd el. KumBro Vind AB är ett viktigt steg att nå dit. Syftet med bolaget är att utveckla och äga vindkraft, främst i vår egen region.

Vindkraft är ett modernt sätt att producera el, som i jämförelse med andra energislag är skonsamt för miljön. Att satsa på vindkraft ger stor klimatnytta, stärker kommunernas klimatsmarta varumärken och skapar nya gröna jobb.

Vårt bidrag till miljön

Vi producerar 96 GWh förnybar el per år, vilket motsvarar hushållsel för 19 200 hushåll. Vår årliga produktion minskar belastningen på klimatet med 39 970 ton CO2 per år, vilket motsvarar den årliga klimatbelastningen från 12 000 normalbilar.

Våra vindparker

Vi äger 16 vindkraftverk som producerar 96 GWh/år. Frotorp (ett verk) och Ullavi (tre verk) som ligger i Hallsbergs kommun, Stjärnarp (tre verk) i Halmstads kommun, Ekeby (tre verk) i Kumla kommun, samt Ryssbol (sex verk) i Hylte kommun. 

Våra vindparker

Ekeby vindpark
Ekeby vindpark, mellan Örebro och Kumla, producerar energi som räcker till att värma upp nästan 800 villor varje år.
Stjärnarp
Stjärnarp vindpark utanför Halmstad minskar Co2-utsläpp som motsvarar 2000 bensindrivna bilar - varje år!
Ullavi vindpark
Ullavi vindpark ligger i Hallsbergs kommun. Parken har en total installerad effekt på 5,4 MW och producerar 15,8 GWh per år.
Frotorp vindpark
KumBro Vind är delägare i Frotorp vindpark i Vretstorp, där vi äger ett av tre verk.
Framtida el och smarta lösningar
Ryssbol i Hylte kommun
Ryssbol vindpark i Hylte kommun är vår största vindpark, med sex verk med en total installerad effekt på 43,3 GWh/år.

Styrelse

Ledamöter valda av Örebro kommun

Per-Erik Andersson, ordförande (S)
Daniel Granqvist (M)
Eva Jonsson (S)
Jan Rohlén (C)
Lars Elamson (M)
Ricard Öjebrandt (KD)

Suppleanter valda av Örebro kommun

Helena Netz (C)
Lars Lennart Gustafsson (L)
Jennan Hannah (S)

Ledamöter valda av Kumla kommun

Thomas Andersson, vice ordförande (S)
Thomas Vuolo (M)
Frank Tholfsson (C)

Suppleanter valda av Kumla kommun

Andreas Brorson (S)
Mats Gunnarsson (MP)

Kontakta oss

Peter Lilja

Peter Lilja

VD
KumBro Vind AB

Telefon: 019-673 22 61
peter.lilja@kumbro.se

Annelie Persson

Annelie Persson

Ekonomiansvarig
KumBro Vind AB

Telefon: 019-761 22 42
annelie.persson@kumbro.se

Porträttbild: Linda Kanto

Linda Kanto

Energi- och affärscontroller

Telefon: 019-7612234

linda.kanto@kumbro.se

Bild på elkontakt

Elsupport

För befintliga kunder
Telefon: 019-7612250

elsupport@kumbro.se

KumBro Vind AB
Organisationsnummer: 556914-8249
Styrelsens säte: Örebro

Besöksadress: Orvar Bergmarks plats 5
Postadress: Box 33 550, 701 35 Örebro
Telefon vxl: 019-673 22 60