Hoppa över till innehåll
Grön uppkopplad stad

Fler laddstationer för elbilar

Att ställa om transportsektorn till fossilfritt är en av de viktigaste pusselbitarna i att skapa ett hållbart samhälle. I Örebro kommuns övergripande strategi och budget har Kumbro Utveckling i uppdrag att verka för fler laddplatser för elbilar i ägarkommunerna.

Elbil som laddas

Antalet elbilar ökar lavinartat. Det är en positiv utveckling som skyndar på omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige med minskad klimatpåverkan och bättre luftmiljö i tätorterna som resultat. Med det ökar dock behovet av publika laddstationer.

Kumbro´s bidrag

Vi samarbetar just nu med kommunala fastighetsbolag i Örebro kommun och Kumla kommun för att tillskapa fler publika laddstationer. Vi bidrar med stöd i upphandling och bidragsansökan för att kunna elektrifiera flera parkeringsplatser. Genom att skapa fler publika laddstationer tillgängliggör vi ren energi och underlättar användningen av elbilar framför fossilbilar.

Vi stöttar också privata aktörer med rådgivning och förmedling av kontakter med laddoperatörer.

Kontakta info@kumbro.se om du vill veta mer!