Hoppa över till innehåll

Horisont - Samarbete kring IoT

Kumbro har tillsammans med tre energibolag valt att gemensamt under varumärket Horisont ingå ett samarbete kring IoT. Tillsammans med Jämtkraft, Jönköping Energi och Utsikt Bredband kan vi utveckla bättre tjänster och utnyttja synergier kring att identifiera framgångsrika nya IoT-tjänster. Genom gemensam behovsbild, utveckling och samarbete med kunder i partnerskapet är målsättningen att vara en långsiktig och stabil partner i kundernas IoT satsningar.

Horisont

Internet of Things

IoT, eller Internet of Things, är en teknik som möjliggör att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt samla information och data i en gemensam plattform, där det enkelt kan överblickas, analyseras och länkas samman med andra system. Det skapar möjligheter för ett smartare, säkrare och mer resurseffektivt samhälle.

Namnet är ett samlingsbegrepp på tekniska prylar, verktyg, hjälpmedel och sensorer som går att ansluta till internet. När man pratar om IoT är det inte främst datorer och mobiltelefoner man menar, utan snarare sådant som man annars inte ser som en uppkopplad pryl.

Läs mer om IoT