Idag handlar blogginlägget om en vacker vision som ska bli verklighet – och motorvägen av fiber som kommer ta oss dit

I KumBrofamiljen finns bland annat dotterbolaget KumBro Stadsnät AB, som äger och förvaltar det “öppna bredbandsnätet” i Örebro och Kumla. Vad är då ett öppet bredbandsnät? Jo, tänk dig en 14 700 mil lång motorväg av fibernät, där olika leverantörer med tjänster kan koppla på sitt utbud av TV, bredband och telefoni – det är det öppna bredbandsnätet! 

Idag har vi nästan 37 000 anläggningar som är anslutna till fiber i Örebro och Kumla. Det betyder att tillgången till fibernätet är nästan 80 procent i Örebro och 52 procent i Kumla. Målet på nationell nivå är dock att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, redan år 2020. 

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en förutsättning för ytterligare ett nationellt mål – att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, tycker Sveriges regering. Det målet kallas Digitaliseringsstrategin och ska göra landet hållbart, både ur ekonomiska, sociala och hållbara aspekter. Att vi ska kunna jobba snabbt och säkert uppkopplat från olika delar av landet, känna oss trygga som e-medborgare och med digitala tjänster är exempel på mål med strategin.

För att nå visionen om ett hållbart, digitaliserat Sverige har fem delmål satts upp:

Digital kompetens

Digitaliseringsstrategins fem delmål

“I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Digital kompetens innefattar förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers eller företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.”

Digital trygghet

“I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Förutom bl.a. digital kompetens är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för digital delaktighet.” 

Digital ledning

“Politiskt ledarskap behövs för att skapa en säker och robust digitalisering som människor känner tillit till. Politiskt ledarskap behövs också för att samordna offentlig sektors utvecklingsarbete.”

Digital innovation

“I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. (…) Det handlar exempelvis om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, konsumera, kommunicera samt tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem och minska klimat- och miljöpåverkan.”

Digital infrastruktur

“Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. För ett modernt samhällsbygge är infrastruktur en förutsättning och digitalisering är beroende av en fungerande infrastruktur.”

Samtliga citat är tagna ur regeringens digitaliseringsstrategi.

Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen, säger att det är bra att regeringen pekar ut den digitala infrastrukturen som ett verktyg för att nå målet. Ett fullt utbyggt bredbandsnät är en förutsättning för att lyckas med visionen om ett digitaliserat, hållbart Sverige. (tidningen Stadsnätet, 2017-02)