Det snackas mycket om laddbara fordon och elbilar just nu – och inte bara snackas, det körs även för fullt!

Power Circle, som är elkraftbranschens intresseorganisation, meddelade i januari i år att de laddbara bilarna i Sverige har ökat med 62% under 2017. Av förra årets fem sista månader var hela fyra rekordmånader! Totalt fanns 45 395 laddbara bilar i Sverige vid 2017 års slut. Power Circle räknar att den siffran uppgår till 80 000 st när 2018 är slut.

Men – laddbil och laddinfra hit och dit. Vad är egentligen vad i terminologin? Power Circle har skrivit en guide för termerna som florerar i media just nu. Läs in dig på dem och briljera med sina kunskaper på nästa fikarast! 

Laddstation/Laddplats

En laddstation eller laddplats är en plats där ett eller flera laddbara fordon kan ladda samtidigt. I Laddstationen finns en eller flera laddare. En eller flera parkeringsplatser samt andra faciliteter kan finnas i eller i anslutning till laddstationen. Ordet laddplats bör undvikas.

Laddare/Laddstolpe

En laddare är den hårdvara som tillhandahåller ström för laddning av elfordon. Laddaren kan vara antingen en normalladdare, semisnabbladdare eller en snabbladdare. En laddstolpe syftar egentligen till samma sak som laddare men används oftast i folkmun då man syftar till normalladdare. Ordet laddstolpe bör undvikas.

Laddpunkt

En laddpunkt är den punkt där koppling mellan det laddbara fordonet och laddaren sker. Om laddaren har en fast kabel sitter laddpunkten på den ände av kabeln som skall kopplas in i fordonet. Om laddaren inte har en fast kabel blir laddpunkten uttaget på laddaren istället. En laddare kan ha flera laddpunkter.

 

 

Laddbox

En enklare typ av väggmonterad laddare främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet eller andra icke-publika miljöer. Engelska ordet för laddbox är Wallbox, detta ord används också ibland i det svenska språket.

Elbil

Benämning för en bil som endast använder elmotor för framdrift. Elbilens batteri laddas från elnätet.

Laddhybridbil

En bil med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridbilens elmotor får ström från ett batteri som laddas externt.

Laddbara bilar

Samlingsnamn för elbilar och laddhybridbilar.

Laddbara fordon

Samlingsnamn för alla fordon som kan ladda sitt batteri externt.

 

 

Källa: Power Circle

KumBro Utveckling AB är partnerföretag i Power Circle. Med hållbarhetsfrågor inom energi och teknisk försörjning som kärnverksamhet är partnerskapet ett naturligt steg. Hittills har vi arbetat med vindkraft, biogas och fiber. Nästa stora fråga är hur vi kan möjliggöra för eldrivna transporter i länet – då är Power Circle en naturlig organisation för oss att samarbeta med.