Kort resumé av inlägget

Elbranschen är i en spännande tid av nya, smarta lösningar. Ökad flexibilitet och ny nätteknik ger fler möjligheter i framtiden. Power Circle har publicerat ett blogginlägg med information och länkar som sammanfattar branschens nuläge. 

Det pratas mycket om smarta elnät – eller borde vi prata om smarta energisystem istället?

I tider när allt är “smart”, från smart phones till smarta vårdtjänster och liknande, är såklart även energibranschen i en period av “smartifiering”. Power Circle, intresseorganisationen för elkraftbranschen där KumBro Utveckling AB är partners, har tagit fram en studie för att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för framtidens energisystem. Nätägare, aggregatorer och andra aktörer i energibranschen har deltagit i studien och bland annat kommit fram till att “mer förnybar, intermittent produktion kommer att ställa andra krav på systemtjänster i framtiden” (Wolf, Blogg: Höstens aktiviteter kring elnät och smarta energisystem, 2017-10-31)

Studiens resultat i sin helhet kommer att presenteras vid seminariet “Elnätens roll i framtidens smarta energisystem” i Solna den 20/11 2017. 

Tills dess, kan du läsa mer om dessa frågor i rapporten Strategi för ökad flexibilitet i elsystem och om djupintervjuer och enkäter i Incitament för smarta elnät

Framtida el och smarta lösningar

Foto: Pixabay